Listing Description

VitaLab shpk është një kompani e specializuar në import, eksport, dhe tregtinë me shumicë dhe pakicë të pajisjeve mjekesore, mobiljeve mjekesore , pajisjeve diagnostikuese, pajisjeve laboratorike dhe materiale konsumi, lëndëve të para dhe ambalazhe në fushën e kozmetikës dhe farmaceutikes.
Ne kemi një angazhim të fortë ndaj cilësisë dhe inovacionit, dhe ofrojmë produkte që përputhen mestandardet më të larta të cilësisë për të ofruar një siguri të lartë për përdoruesit.

  • Accepts Credit Cards
  • Customer Support