Listing Description

ADISA ka si mision të veprimtarisë të ofrojë shërbime publike nëpërmjet ngritjes dhe administrimit të sporteleve pritëse për qytetarët (front office) si dhe qendrave të shërbimeve publike të integruara me një ndalesë (one-stop-shop)!

  • Accepts Credit Cards
  • Bike Parking
  • Coaching
  • Customer Support
  • Parking Street
  • Pets Friendly
  • Wheelchair Accessible
  • Wireless Internet